privacyverklaring

Contact voor gegevensbescherming:
datenschutz@shoepassion.de

1. de naam en het adres van de controller
De verantwoordelijke persoon in de zin van de basisverordening inzake gegevensbescherming, andere in de lidstaten van de Europese Unie van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming en andere bepalingen met een gegevensbeschermingskarakter is de commissaris voor gegevensbescherming:

SHOEPASSION.com
Shoepassion GmbH
Ackerstr. 23-26
10115 Berlijn

telefoon: 0049 030 030 60983703535
Fax: 0049 (0)30 / 6098370-11
E-mail: service@shoepassion.com

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming per post bereiken op het bovenstaande adres, met de opmerking "functionaris voor gegevensbescherming", of op datenschutz@shoepassion.de

2. Basisinformatie over gegevensverwerking en rechtsgrondslagen

2.1. Dit privacybeleid legt u de aard, omvang en doel van de verwerking van persoonsgegevens binnen onze online dienst en de bijbehorende websites, functies en inhoud (hierna gezamenlijk aangeduid als "online dienst" of "website") uit. De verklaring inzake gegevensbescherming geldt ongeacht de domeinen, systemen, platforms en apparaten (bijv. desktop of mobiel) waarop de online dienst wordt uitgevoerd.

2.2. Wij verwijzen de gebruikte termen, zoals "persoonsgegevens" of de "verwerking" ervan, naar de definities in artikel 4 van de DSGVO (DSGVO).

2.3. De in het kader van dit onlineaanbod verwerkte persoonlijke gebruikersgegevens omvatten voorraadgegevens (bijv. namen en adressen van klanten), contractgegevens (bijv. gebruikte diensten, namen van medewerkers, betalingsinformatie), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites in ons onlineaanbod, interesse in onze producten) en inhoudsgegevens (bijv. gegevens in het contactformulier).

2.4. De term "gebruiker" omvat alle categorieën betrokkenen bij de gegevensverwerking. Dit zijn onze zakenpartners, klanten, geïnteresseerden en andere bezoekers van ons online aanbod. De gebruikte termen, zoals "gebruiker", zijn geslachtsneutraal te begrijpen.

2.5. Wij verwerken de persoonlijke gegevens van de gebruikers alleen in overeenstemming met de relevante voorschriften inzake gegevensbescherming. Dit betekent dat de gegevens van de gebruikers alleen worden verwerkt als er een wettelijke toestemming is. D.w.z. in het bijzonder indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de levering van onze contractuele diensten (bijv. de verwerking van bestellingen) en onlinediensten, of wettelijk verplicht is, een toestemming van de gebruikers, alsmede vanwege onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking en veiligheid van onze onlinediensten in de zin van art. 6, lid 1, onder f.). DSGVO, met name voor het meten van het bereik, het maken van profielen voor reclame- en marketingdoeleinden en het verzamelen van toegangsgegevens en het gebruik van diensten van derden.

2.6. Wij wijzen erop dat de rechtsgrond van de toestemmingen Art. 6 lid 1 lit. a. en Art. 7 DSGVO, de rechtsgrond voor de verwerking voor de uitvoering van onze diensten en de uitvoering van contractuele maatregelen Art. 6 lid 1 lit. b., de rechtsgrond voor de verwerking voor de uitvoering van onze diensten en de uitvoering van contractuele maatregelen Art. 6 lid 1 lit. b. en Art. 7 DSGVO. DSGVO, de wettelijke basis voor de verwerking voor de nakoming van onze wettelijke verplichtingen Art. 6 lid 1 onder c. DSGVO, en de wettelijke basis voor de verwerking ter vrijwaring van onze rechtmatige belangen Art. 6 lid 1 sub f. DSGVO wel.

3. veiligheidsmaatregelen

3.1. Wij nemen organisatorische, contractuele en technische veiligheidsmaatregelen in overeenstemming met de stand van de techniek om ervoor te zorgen dat de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming worden nageleefd en om de door ons verwerkte gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegden.

3.2. De veiligheidsmaatregelen omvatten in het bijzonder de versleutelde overdracht van persoonlijke gegevens tussen uw browser en onze server.

4. Openbaarmaking van gegevens aan derden en derde aanbieders

4.1. De gegevens worden alleen aan derden doorgegeven in het kader van de wettelijke voorschriften. Wij geven de gebruikersgegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is voor contractuele doeleinden, bijvoorbeeld op basis van artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO of op basis van legitieme belangen op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. DSGVO in de economische en effectieve werking van ons bedrijf.

4.2. Als wij voor onze diensten een beroep doen op onderaannemers, zullen wij de nodige wettelijke voorzorgsmaatregelen nemen en passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen.

4.3. Indien inhoud, instrumenten of andere middelen van andere aanbieders (hierna gezamenlijk "derde aanbieders" genoemd) binnen het toepassingsgebied van deze verklaring inzake gegevensbescherming worden gebruikt en hun statutaire zetel zich in een derde land bevindt, moet ervan worden uitgegaan dat er een gegevensoverdracht naar de statutaire staten van de derde aanbieders plaatsvindt. Derde landen zijn landen waar het DSGVO geen rechtstreeks toepasselijk recht is, d.w.z. in principe landen buiten de EU of de Europese Economische Ruimte. De gegevens worden naar derde landen overgedragen, ofwel als een passend niveau van gegevensbescherming, toestemming van de gebruiker of andere wettelijke toestemming is verkregen.

5. contractuele dienstverlening

5.1. Wij verwerken voorraadgegevens (bijv. naam en adres alsmede contactgegevens van gebruikers), contractgegevens (bijv. gebruikte diensten, namen van contactpersonen, betalingsinformatie) ten behoeve van de uitvoering van onze contractuele verplichtingen en diensten conform art. 6 lid 1 sub b. DSGVO.

5.2. Gebruikers kunnen optioneel een gebruikersaccount aanmaken door met name hun bestellingen te bekijken. In het kader van de registratie zal de vereiste verplichte informatie aan de gebruikers worden meegedeeld. De gebruikersaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet worden geïndexeerd door zoekmachines. Als gebruikers hun gebruikersaccount hebben opgezegd, worden hun gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount verwijderd, onder voorbehoud van het bewaren van de gegevens voor commerciële of fiscale redenen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder c, DSGVO. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om hun gegevens te beveiligen voor het einde van het contract in geval van beëindiging. Wij hebben het recht om alle tijdens de duur van de overeenkomst opgeslagen gebruikersgegevens onherroepelijk te verwijderen.

5.3. In het kader van de registratie en hernieuwde registraties en het gebruik van onze online diensten, zal het IP-adres en het tijdstip van elke gebruikersactie worden opgeslagen. De opslag is gebaseerd op onze legitieme belangen, evenals de bescherming van de gebruiker tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij het noodzakelijk is om onze vorderingen te vervolgen of er een wettelijke verplichting is om dit te doen op grond van art. 6, lid 1, onder c DSGVO.

5.4. Wij verwerken gebruiksgegevens (bijv. de bezochte websites op onze website, interesse in onze producten) en inhoudelijke gegevens (bijv. het invullen van het contactformulier of het gebruikersprofiel) voor reclamedoeleinden in een gebruikersprofiel om de gebruiker weer te geven, bijv. productinformatie op basis van de diensten die zij eerder hebben gebruikt.

6. Contacteer ons

6.1. Wanneer u contact met ons opneemt (via contactformulier of e-mail), worden de gegevens van de gebruiker verwerkt om de contactaanvraag en de verwerking ervan te verwerken volgens art. 6 lid 1 sub b) DSGVO.

6.2. De gebruikersgegevens kunnen worden opgeslagen in ons Customer Relationship Management System ("CRM-systeem") of een vergelijkbare onderzoeksorganisatie.

6.3. Wij gebruiken het CRM-systeem "Greyhound" van de firma Digital Guru GmbH & Co KG op basis van onze legitieme belangen (efficiënte en snelle verwerking van aanvragen van gebruikers).

https://greyhound-software.com/datenschutz

7. Verzameling van toegangsgegevens en logbestanden

7.1. Op basis van onze gerechtvaardigde belangen in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), verzamelen wij de volgende gegevens DSGVO Gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, het bestand, de datum en tijd van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de melding van een succesvolle toegang, het type en de versie van de browser, het besturingssysteem van de gebruiker, de verwijzende URL (de eerder bezochte pagina), het IP-adres en de provider die het verzoek heeft ingediend.

7.2. Logbestandgegevens worden om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld om misbruik of fraude op te helderen) gedurende maximaal zeven dagen opgeslagen en vervolgens gewist. Gegevens waarvan de verdere opslag noodzakelijk is voor het bewijs, mogen niet worden gewist totdat het desbetreffende incident definitief is opgehelderd.

8. Koekjes & bereikmeting

8.1 Naast de bovenstaande gegevens worden cookies opgeslagen op uw computer wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen en die worden toegewezen aan de browser die u gebruikt en waardoor bepaalde informatie naar de locatie stroomt die de cookie instelt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw computer sturen. Zij dienen om het internetaanbod gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.


8.2 Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en functionaliteit hieronder wordt uitgelegd:

– Tijdelijke cookies (meer a.)

– Persistente cookies (zie b.).

a. Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Dit geldt in het bijzonder voor sessiecookies. Ze slaan een zogenaamde sessie-ID op, die kan worden gebruikt om verschillende verzoeken van uw browser aan de gedeelde sessie toe te wijzen. Zo kan uw computer herkend worden wanneer u terugkeert naar onze website. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of uw browser sluit.

b. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies te allen tijde verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser. Wij gebruiken "sessiecookies", die alleen worden opgeslagen voor de duur van het huidige bezoek aan onze online-aanwezigheid (bijv. om het opslaan van uw inlogstatus of de winkelwagenfunctie en dus het gebruik van ons online-aanbod mogelijk te maken). Een willekeurig gegenereerd uniek identificatienummer, een zogenaamde sessie-ID, wordt opgeslagen in een sessie-cookie. Daarnaast bevat een cookie informatie over de herkomst en de opslagperiode. Deze cookies kunnen geen andere gegevens opslaan. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u klaar bent met het gebruik van onze online service en u bijvoorbeeld uw browser afsluit of uitlogt.

c. U kunt uw browserinstellingen aanpassen aan uw wensen en bijvoorbeeld
B. de aanvaarding van cookies van derden of alle cookies weigeren. Zogenaamde "Third Party Cookies" zijn cookies die worden ingesteld door een derde partij, dus niet door de eigenlijke website waarop u zich momenteel bevindt. Wij wijzen u erop dat u door het deactiveren van cookies mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

8.3 Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd om de desbetreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van cookies, die worden gebruikt voor het meten van het bereik en voor reclamedoeleinden, via de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative (https://optout.networkadvertising.org/) en daarnaast via de Amerikaanse website (https://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

8.4 We hebben de toestemmingsbeheertool "consentmanager" (www.consentmanager.net) van Jaohawi AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Zweden, info@consentmanager.net) op onze website geïntegreerd om toestemming te vragen voor gegevensverwerking of het gebruik van cookies of vergelijkbare functies. Met behulp van "consentmanager" heeft u de mogelijkheid om uw toestemming te geven of te weigeren voor bepaalde functionaliteiten van onze website, bijvoorbeeld met het oog op de integratie van externe elementen, de integratie van streaming content, statistische analyse, afstandsmeting en gepersonaliseerde reclame. Met behulp van "consentmanager" kunt u uw toestemming geven of weigeren voor alle functies of uw toestemming geven voor individuele doeleinden of individuele functies. De door u gemaakte instellingen kunnen ook achteraf door u worden gewijzigd. Het doel van de integratie van "consentmanager" is om de gebruikers van onze website in staat te stellen om te beslissen over de bovengenoemde zaken en om de mogelijkheid te bieden om reeds gemaakte instellingen te wijzigen in de loop van het verdere gebruik van onze website. Bij het gebruik van "consentmanager" worden zowel persoonlijke gegevens als informatie van de gebruikte eindapparaten zoals het IP-adres verwerkt. Rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, blz. 1, onder c), in verband met Art. 6 lid 3 p. 1 lit. a) in verband met Art. 7 lid 1 DSGVO en alternatief verlicht. f). Door de verwerking van de gegevens helpen wij onze klanten (volgens DSGVO de verantwoordelijke) om aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen (bijv. bewijsverplichting). Onze legitieme belangen bij de verwerking liggen in de opslag van gebruikersinstellingen en -voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies en andere functionaliteiten. "Consentmanager" slaat uw gegevens op zolang uw gebruikersinstellingen actief zijn. Na twee jaar na het maken van de gebruikersinstellingen wordt u opnieuw om toestemming gevraagd. De gebruikersinstellingen worden dan opnieuw opgeslagen voor deze periode. U kunt uw toestemming te allen tijde geheel of gedeeltelijk intrekken met effect voor de toekomst door uw instellingen te wijzigen hier. U vindt een overzicht van de gebruikte cookies op onze pagina's hier.

9. Gebruik van onze webshop

9.1 Als u in onze webshop wilt bestellen, is het voor het afsluiten van de overeenkomst noodzakelijk dat u uw persoonlijke gegevens invoert, die wij nodig hebben voor de uitvoering van uw bestelling. Verplichte informatie die nodig is voor de uitvoering van contracten wordt afzonderlijk gemarkeerd, verdere informatie is vrijwillig. Wij verwerken de door u verstrekte gegevens om uw bestelling te verwerken. Hiervoor kunnen wij uw betalingsgegevens doorgeven aan onze huisbank. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, eerste zin, onder b), van het DSGVO. U kunt vrijwillig een klantaccount aanmaken waarmee wij uw gegevens kunnen opslaan voor toekomstige aankopen. Wanneer u een account aanmaakt onder "Mijn account", worden de door u verstrekte gegevens herroepelijk opgeslagen. U kunt altijd alle andere gegevens, inclusief uw gebruikersaccount, verwijderen in het klantengedeelte.

9.2 Wij zijn op grond van de handels- en belastingwetgeving verplicht om uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor een periode van tien jaar op te slaan. Na twee jaar zullen wij de verwerking echter beperken, d. h. Uw gegevens zullen alleen worden gebruikt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

9.3 Om ongeoorloofde toegang door derden tot uw persoonlijke gegevens, met name financiële gegevens, te voorkomen, wordt het bestelproces gecodeerd met behulp van TLS technologie.

Regels inzake gegevensbescherming voor het gebruik van externe betalingsdienstaanbieders

(1) Wij bieden verschillende betaalmethoden aan voor het gebruik van de webshop en maken gebruik van verschillende betalingsdienstaanbieders. Afhankelijk van de door u gekozen betaalmethode worden verschillende gegevens aan de desbetreffende betalingsdienstaanbieder doorgegeven. De rechtsgrondslag voor de toezending is artikel 6, lid 1, eerste zin, onder a), van het DSGVO. Hieronder vindt u een lijst van onze betalingsdienstaanbieders.

a. PayPal (Paypal en aankoop op rekening)

Als u kiest voor de betaalmethode PayPal, zullen uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan PayPal. Voorwaarde voor het gebruik van PayPal is het openen van een PayPal-rekening. Wanneer u een PayPal-rekening gebruikt of opent, moeten uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden doorgegeven aan PayPal. De rechtsgrondslag voor de doorgifte van gegevens is artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO (toestemming) en artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst).

De exploitant van de betalingsservice PayPal is de :

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard RoyalL-2449
Luxembourg
E-mail: impressum@paypal.com

Met de PayPal-betaaloptie stemt u in met de overdracht van persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres aan PayPal. Welke verdere gegevens door PayPal worden verzameld, vloeit voort uit het betreffende privacybeleid van PayPal. Deze is te vinden op: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

b. Klarna (directe overschrijving)

Als u voor de Klarna-betaalmethode kiest, worden uw persoonlijke gegevens aan de Klarna-operator doorgegeven. De rechtsgrondslag voor de doorgifte van gegevens is artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO (toestemming) en artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst).

Exploitant van de betalingsservice Klarna (Sofortüberweisung) is de:

Klarna Bank AB (publiceer)
Sveavägen 46111
34 Stockholm - Zweden

Telefoon: 0046 8-120 120 00
Fax: 0046 8-120 120 99
Contact: info@klarna.de

Klarna verzamelt de volgende gegevens:

naam, geboortedatum, titel, factuur- en afleveradres, e-mailadres, mobiel telefoonnummer, titel, facturatie- en afleveradres

Informatie over bestelde producten

Informatie over inkomsten, kredietverplichtingen en betalingsnota's

Locatie-gerelateerde informatie

IP-adres

Gedetailleerde informatie over de voorschriften inzake gegevensbescherming van Klarna Bank AB (gepubliceerd) is te vinden op https://www.klarna.com/de/datenschutz/

c. Heidelpay (creditcardbetalingen)

Als u ervoor kiest om met een creditcard te betalen, worden uw persoonlijke gegevens doorgegeven aan de operator Heidelpaypay. De rechtsgrondslag voor de doorgifte van gegevens is artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO (toestemming) en artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst). Als acquirer verzorgt Heidelpay de betaling tussen uw creditcardmaatschappij, uw bank en ons.

Exploitant van de betalingsservice creditcards (Aquirer) is de:

heidelpay S.A.
Société anonym1
, Place du Marché
L-6755 Grevenmacher
E-mail:

info@heidelpay.luPhone
+352 266 227-1
Fax +352 266 227-920

Heidelpay verzamelt de volgende gegevens:

a. creditcardnummer

b. Geldigheidsduur van de kaart

c. kaartcontrolenummer

d. betalingsbedrag

e. activiteiten-ID

f. Winkelwagen-ID

g. productnummer

h. productnaam

i. Aantal producten

Gedetailleerde informatie over Heidelpay's privacybeleid kan worden gevonden op https://www.heidelpay.lu/de/heidelpay-sa/datenschutzerklaerung/

d. Kredietbeoordeling voor automatische afschrijvingsprocedures

CreditPass GmbH Mehlbeerenstr. 2 82024 Taufkirchen stuurt ons met het oog op krediet- en kredietwaardigheidscontroles in het kader van de "automatische incasso"-betaalmethode de adres- en kredietwaardigheidsgegevens door die in de database van Taufkirchen zijn opgeslagen en die betrekking hebben op uw persoon, met inbegrip van de op basis van wiskundig-statistische procedures bepaalde scorewaarden. Bij de berekening van de scorewaarde worden onder andere ook adresgegevens gebruikt. Ons rechtmatig belang wordt gedefinieerd in de veiligheid van onze vorderingen, in het kader van een automatische incassoprocedure, door informatie over het betalingsgedrag aan de verzoekende, specifieke persoon. Als u meer informatie wenst, of informatie over de Creditpass procedure, kunt u de volgende link gebruiken:

https://creditpass.de/service/datenschutz/

10. Webanalyse (Google Analytics & Webtrekk)

10.1. Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. het belang in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online-aanbod in de zin van art. 6, lid 1, onder f) van het Duitse burgerlijk wetboek), handelen wij volgens de volgende principes DSGVO) Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google") en Webtrekk, een webanalysedienst van Webtrekk GmbH. Google & Webtrekk maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de online inhoud door gebruikers wordt in het algemeen overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en door Webtrekk in Duitsland.

10.2. Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield Agreement en biedt daarmee een garantie voor de naleving van de Europese privacywetgeving (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000000001L5AAI&status=Active).

10.3. Google & Webtrekk zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van onze online diensten door gebruikers te evalueren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten binnen deze online dienst en om ons andere diensten te leveren die verband houden met het gebruik van deze online dienst en het internet. Uit de verwerkte gegevens kunnen pseudonieme gebruikersprofielen van de gebruikers worden aangemaakt.

10.4. Wij gebruiken Google Analytics om advertenties van Google en haar partners in onze reclamediensten alleen weer te geven voor gebruikers die interesse hebben getoond in onze onlinediensten of die specifieke kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten, bepaald op basis van de bezochte websites) die wij aan Google doorgeven (zogenaamde "remarketing" of "Google Analytics-publiek"). Met behulp van remarketing willen we er ook voor zorgen dat onze advertenties in lijn zijn met de potentiële interesse van de gebruikers en niet storend overkomen.

10.5. We gebruiken alleen Google Analytics met IP-anonimisering ingeschakeld. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.

10.6. Het door de browser van de gebruiker doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gebruiker kan het gebruik van cookies weigeren door in zijn browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen, hij kan het gebruik van cookies weigeren door in zijn browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen, hij kan het verzamelen van informatie door Google over het gebruik van cookies en de verwerking van dergelijke informatie door Google weigeren door in zijn browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen, hij kan het gebruik van cookies weigeren door de daarvoor geëigende instellingen in zijn browser te kiezen en hij kan het gebruik van cookies weigeren door de daarvoor geëigende instellingen in zijn browser te kiezen en door de browser-plugin die via de volgende link beschikbaar is, te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

10.7. Meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google en over de instellingen en bezwaarmogelijkheden vindt u op de volgende webpagina's van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ("Gebruik van de gegevens door Google bij het gebruik van de websites of apps van onze partners"), https://www.google.com/policies/technologies/ads ("Gebruik van de gegevens voor reclamedoeleinden"), https://www.google.de/settings/ads ("Gebruik van de gegevens voor reclamedoeleinden"), https://www.google.de/settings/ads ("Beheer van de informatie die Google gebruikt om advertenties weer te geven").

11. Google Re/Marketing Services

11.1. Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisering en economische werking van ons online-aanbod in de zin van art. 6, lid 1, onder f) van het Duitse Burgerlijk Wetboek) maken wij gebruik van de op deze website verstrekte informatie. DSGVO) de marketing- en remarketingservices ("Google Marketing Services") van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

11.2. Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield Agreement en biedt daarmee een garantie voor de naleving van de Europese privacywetgeving (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000000001L5AAI&status=Active).

11.3. De marketingdiensten van Google stellen ons in staat om advertenties voor en op onze website gerichter weer te geven om gebruikers alleen advertenties te laten zien die mogelijk overeenkomen met hun interesses. Als een gebruiker bijvoorbeeld op andere websites advertenties krijgt te zien voor producten waarin hij geïnteresseerd is, wordt dit "remarketing" genoemd. Voor deze doeleinden voert Google bij uw bezoek aan onze en andere websites waarop Google marketingdiensten actief zijn, direct een code van Google uit en neemt Google zogenaamde (re)marketing-tags (onzichtbare grafieken of codes, ook wel "web beacons" genoemd) op in de website op. Met hun hulp wordt een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand, opgeslagen op het apparaat van de gebruiker (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). De cookies kunnen worden ingesteld door verschillende domeinen, waaronder google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. In dit bestand wordt aangegeven welke websites de gebruiker bezoekt, in welke inhoud hij geïnteresseerd is en welke inhoud hij heeft geklikt, verder technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd en verdere informatie over het gebruik van het online aanbod. Ook het IP-adres van de gebruiker wordt geregistreerd, waarbij wij in het kader van Google Analytics meedelen dat het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt verkort en slechts in uitzonderingsgevallen volledig aan een server van Google in de VS wordt doorgegeven en daar wordt ingekort. Het IP-adres wordt niet samengevoegd met gebruikersgegevens in andere aanbiedingen van Google. Google kan de bovenstaande informatie ook koppelen aan dergelijke informatie uit andere bronnen. Als de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kunnen de advertenties op maat van de gebruiker worden weergegeven.

11.4. De gebruikersgegevens worden in het kader van de marketingdiensten van Google pseudoniem verwerkt. Google slaat de naam of het e-mailadres van de gebruiker niet op en verwerkt deze niet, maar verwerkt de relevante gegevens in het kader van pseudonieme gebruikersprofielen. Dit betekent dat, vanuit het oogpunt van Google, de advertenties niet worden beheerd en weergegeven voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de cookiehouder, ongeacht wie deze cookiehouder is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De informatie die Google Marketing Services verzamelt over gebruikers wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

11.5. Een van de marketingdiensten van Google die wij gebruiken is het online advertentieprogramma "Google AdWords". In het geval van Google AdWords ontvangt elke AdWords-klant een andere "conversie-cookie". Cookies kunnen daarom niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die via de cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversietracering. AdWords-klanten zien het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversie-tracking tag. U ontvangt echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert.

11.6. We kunnen ook de "Google Tag Manager" gebruiken om de Google-analyse- en marketingservices van Google in onze website te integreren en te beheren.

11.7. Meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google voor marketingdoeleinden vindt u op de overzichtspagina: https://www.google.com/policies/technologies/ads, het privacybeleid van Google is te vinden op https://www.google.com/policies/privacy

11.8. Als u zich wilt afmelden voor op interesse gebaseerde reclame via Google Marketing Services, kunt u gebruik maken van de afmeldings- en instelopties van Google: http://www.google.com/ads/preferences.

12. Facebook sociale plug-ins voor Facebook

12.1. Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisering en economische werking van ons online-aanbod in de zin van art. 6, lid 1, onder f) van het Duitse Burgerlijk Wetboek) maken wij gebruik van de op deze website verstrekte informatie. DSGVO) Social Plugins ("Plugins") van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). De plugins kunnen interactie-elementen of inhoud (bijv. video's, afbeeldingen of tekstbijdragen) weergeven en zijn herkenbaar aan een van de Facebook-logo's (wit "f" op een blauwe tegel, de termen "like", "like" of een "duim omhoog" teken) of zijn gemarkeerd met de toevoeging "Facebook Social Plugin". De lijst en het uiterlijk van de Facebook Social Plugins zijn hier te zien: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

12.2. Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield Agreement en biedt dus een garantie voor de naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000000GnywAAC&status=Active).

12.3. Wanneer een gebruiker een functie van deze onlinedienst belt die een dergelijke plugin bevat, brengt zijn toestel een directe verbinding met de Facebook-servers tot stand. De inhoud van de plugin wordt rechtstreeks van Facebook naar het apparaat van de gebruiker verzonden en door de gebruiker in het onlineaanbod geïntegreerd. Op basis van de verwerkte gegevens kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt. Wij hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plugin verzamelt en informeren de gebruiker daarom naar onze stand van kennis.

12.4. Door de integratie van de plugins ontvangt Facebook de informatie die een gebruiker de betreffende pagina van het onlineaanbod heeft opgeroepen. Als de gebruiker is ingelogd op Facebook, kan Facebook het bezoek toewijzen aan zijn Facebook-account. Wanneer gebruikers met de plug-ins interageren, bijvoorbeeld door op de "Vind ik leuk"-knop te klikken of door commentaar te geven, wordt de betreffende informatie direct van uw apparaat naar Facebook overgedragen en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, is het voor Facebook nog steeds mogelijk om zijn IP-adres te kennen en op te slaan. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een anoniem IP-adres opgeslagen.

12.5. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook en de daarmee samenhangende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van de privacy van de gebruikers vindt u in de informatie van Facebook over de gegevensbescherming: https://www.facebook.com/about/privacy/.

12.6. Als een gebruiker die lid is van Facebook en niet wil dat Facebook via deze onlinedienst informatie over hem of haar verzamelt en deze informatie aan zijn of haar Facebook-ledengegevens koppelt, moet hij of zij uitloggen bij Facebook en cookies verwijderen voordat hij of zij onze onlinedienst gebruikt. Verdere instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk binnen de Facebook-profielinstellingen: https://www.facebook.com/settings?tab=ad's of via de Amerikaanse pagina https://www.aboutads.info/choices/ of de EU-pagina https://www.youronlinechoices.com/. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden overgenomen voor alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

13. Facebook en Facebook Marketing Services

13.1. Vanwege onze legitieme belangen in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze online dienst, wordt de zogenaamde "Facebook-pixel" van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of als u in de EU woont, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"), gebruikt binnen onze online dienst.

13.2. Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield Agreement en biedt dus een garantie voor de naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000000GnywAAC&status=Active).

13.3. Met behulp van de Facebook-pixel is Facebook enerzijds in staat om de bezoekers van ons online aanbod te bepalen als doelgroep voor de presentatie van advertenties (zogenaamde "Facebook-advertenties"). Daarom gebruiken wij de Facebook-pixel om door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven voor Facebook-gebruikers die interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesse in bepaalde onderwerpen of producten die worden bepaald op basis van de bezochte websites). Met behulp van Facebook-pixels willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruikers en niet storend overkomen. De Facebook-pixel stelt ons ook in staat om de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden te volgen door te laten zien of gebruikers naar onze website zijn doorverwezen na het klikken op een Facebook-advertentie (bekend als "conversie").

13.4. De Facebook-pixel wordt direct door Facebook geïntegreerd wanneer u onze website bezoekt en kan een zogenaamde cookie, d.w.z. een klein bestand, op uw apparaat opslaan. Als u vervolgens inlogt op Facebook of Facebook bezoekt wanneer u ingelogd bent, wordt het bezoek aan onze online dienst in uw profiel genoteerd. De over u verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons en geven ons geen informatie over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en door Facebook en voor eigen marktonderzoek en reclamedoeleinden kan worden gebruikt. Als wij gegevens aan Facebook doorgeven voor vergelijkingsdoeleinden, worden deze gegevens lokaal in de browser gecodeerd en alleen dan via een beveiligde https-verbinding naar Facebook gestuurd. Dit gebeurt uitsluitend om deze te vergelijken met de door Facebook versleutelde gegevens.

13.5. Facebook verwerkt de gegevens in overeenstemming met de Facebook Data Usage Policy. Dienovereenkomstig, algemene informatie over de presentatie van Facebook-advertenties in de Facebook Data Use Policy: https://www.facebook.com/policy.php. Meer informatie en details over de Facebook-pixel en de werking ervan vindt u in de helpsectie van Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. We hebben ook een Insight Agreement gesloten met Facebook, waarin de fundamentele kwesties op het gebied van gegevensbescherming worden geregeld. https://de-de.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

13.6. U kunt zich afmelden voor het verzamelen van Facebook-pixels en het gebruik van uw informatie om Facebook-advertenties weer te geven. Om in te stellen welke soorten advertenties je ziet binnen Facebook, kun je naar de pagina gaan die door Facebook is opgezet en de instructies volgen op de instellingen voor op gebruik gebaseerde advertenties: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden overgenomen voor alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

13.7. Om het verzamelen van uw gegevens door middel van de Facebook-pixel op onze website te voorkomen, klikt u op de volgende link: Facebook Opt-Out Opmerking: Als u op de link klikt, wordt er een opt-out cookie opgeslagen op uw apparaat. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken. Bovendien is de opt-out alleen van toepassing in de door u gebruikte browser en alleen binnen ons webdomein waar op de link is geklikt.

13.8. U kunt zich ook afmelden voor het gebruik van cookies voor het meten van het bereik en voor reclamedoeleinden via de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative (https://optout.networkadvertising.org/) en de Amerikaanse website (https://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

14. Online aanwezigheid in sociale media

14.1 Wij onderhouden online aanwezigheid binnen sociale netwerken en platforms om te communiceren met klanten, geïnteresseerden en gebruikers die daar actief zijn en om hen te informeren over onze diensten. Bij het oproepen van de respectievelijke netwerken en platforms gelden de voorwaarden en de richtlijnen voor gegevensverwerking van hun respectievelijke operatoren.

14.2 Tenzij anders vermeld in ons Privacybeleid, verwerken wij de gegevens van gebruikers die met ons communiceren binnen sociale netwerken en platforms, bijvoorbeeld door berichten op onze websites te plaatsen of ons berichten te sturen.

14.3 Momenteel gebruiken we de volgende social media plug-ins: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube. We gebruiken de zogenaamde twee-klik-oplossing. Dit betekent dat bij uw bezoek aan onze site in eerste instantie geen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de aanbieders van de plug-ins. U herkent de aanbieder van de plug-in aan het merk op het vakje boven de beginletter of het logo. Wij bieden u de mogelijkheid om rechtstreeks met de aanbieder van de plug-in te communiceren via de knop. Alleen als u op het gemarkeerde veld klikt en het daardoor activeert, ontvangt de aanbieder van de plug-in de informatie die u op de betreffende website van onze online-dienst hebt opgeroepen. Bovendien zullen de in § 3 van deze verklaring genoemde gegevens worden toegezonden. Bij Facebook, Youtube en Twitter wordt het IP-adres direct na het verzamelen van de gegevens van Facebook, Youtube en Twitter volgens de informatie van de desbetreffende aanbieders in Duitsland geanonimiseerd. Door het activeren van de plug-in worden uw persoonlijke gegevens aan de betreffende aanbieder van de plug-in doorgegeven en daar opgeslagen (in het geval van Amerikaanse aanbieders in de VS). Aangezien de aanbieder van de plug-in met name via cookies gegevens verzamelt, raden wij u aan om alle cookies te verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser voordat u op het grijze vakje klikt.

14.4 Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de gegevensverwerking, noch zijn wij ons bewust van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking, de bewaartermijnen. Ook voor het verwijderen van de verzamelde gegevens door de aanbieder van de plug-in is er geen informatie voor ons beschikbaar.

14.5 De aanbieder van de plug-in slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of de op de behoeften gebaseerde vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet ingelogd zijn) om vraaggerichte reclame te tonen en andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met de betreffende aanbieder van de plug-in om dit recht uit te oefenen. Via de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid tot interactie met sociale netwerken en andere gebruikers, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter kunnen maken. De wettelijke basis voor het gebruik van de plug-ins is art. 6, lid 1, onder 1 S. 1 l. f DSGVO.

14.6 De gegevensoverdracht vindt plaats ongeacht of u een account bij de aanbieder van de plug-in hebt en daar bent ingelogd. Als u bij de aanbieder van de plug-in bent ingelogd, worden uw door ons verzamelde gegevens direct aan uw bestaande account bij de aanbieder van de plug-in toegewezen. Als u op de geactiveerde knop drukt en de pagina naar B. linkt, slaat de aanbieder van de plug-in ook deze informatie op in uw gebruikersaccount en communiceert deze openbaar aan uw contacten. Wij raden u aan om na het gebruik van een sociaal netwerk regelmatig uit te loggen, vooral voordat u de knop activeert, omdat u dan niet door de aanbieder van de plug-in kunt worden toegewezen aan uw profiel.

14.7 Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door de aanbieder van de plug-in vindt u in de volgende gegevensbeschermingsverklaringen van deze aanbieders. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten in dit verband en de instelmogelijkheden om uw privacy te beschermen.

14.8 Adressen van de respectievelijke plug-in providers en URL met hun informatie over gegevensbescherming:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Californië 94304, VS; www.facebook.com/policy.php; weitere Informationen zur Datenerhebung: www.facebook.com/help/186325668085084, www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications sowie www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook hat sich dem EU-VS-Privacy-Shield unterworfen, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Californië 94103, VS; twitter.com/privacy. Twitter heeft zich aangemeld bij het EU-VS Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

"YouTube' van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacybeleid: policy.google.com/privacy, Opt-Out: adssettings.google.com.

Binnen ons online aanbod zijn functies van de Instagram-service geïntegreerd. Deze functies worden geleverd door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Als u ingelogd bent op uw Instagram account kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Instagram profiel door op de Instagram knop te klikken. Hierdoor kan Instagram het bezoek aan onze pagina's toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij willen erop wijzen dat wij, als de aanbieder van deze pagina's, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Instagram Privacy Policy: help.instagram.com/155833707900388

15. Nieuwsbrief

15.1. De volgende informatie zal u informeren over de inhoud van onze nieuwsbrief, alsmede over de registratie, verzending en statistische evaluatieprocedures en uw recht van bezwaar. Door u te abonneren op onze nieuwsbrief gaat u akkoord met de ontvangst en de beschreven procedures.

15.2. Inhoud van de nieuwsbrief: Wij sturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische berichten met reclame-informatie (hierna "nieuwsbrief") alleen met toestemming van de ontvanger of een wettelijke toestemming. Voor zover de inhoud van de nieuwsbrief in het kader van de registratie specifiek beschreven is, is deze doorslaggevend voor de toestemming van de gebruiker. Daarnaast bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze producten, aanbiedingen, promoties en ons bedrijf.

15.3. Double-Opt-In en inloggen: De aanmelding voor onze nieuwsbrief vindt plaats in een zogenaamde Double-Opt-In procedure. Dit betekent dat u na registratie een e-mail ontvangt met de vraag om uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich kan registreren met externe e-mailadressen. De inschrijvingen voor de nieuwsbrief worden gelogd om het registratieproces te kunnen bewijzen volgens de wettelijke vereisten. Dit omvat het opslaan van de inlog- en bevestigingstijden en het IP-adres. Ook de wijzigingen van uw gegevens die zijn opgeslagen bij de verzendprovider worden geregistreerd.

15.4. Verzenddienstverlener 1: De nieuwsbrief wordt verzonden via "emarsys", een tool van emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Platz 34, 10243 Berlin, hierna "Verzenddienstverlener" genoemd. U kunt het privacybeleid van de verzendserviceprovider hier bekijken: https://www.emarsys.com/de/datenschutzrichtlinie/

15.5. Verzenddienstverlener 2: De nieuwsbrief wordt verstuurd via "actieve campagne", een tool van actieve campagne LLC. 1 N Dearborn St. 5th Floor Chicago, IL 60602 USA. De gegevensbeschermingsvoorschriften van de aanbieder van de transportdienst kunnen hier worden geraadpleegd: https://www.activecampaign.com/gdpr-updates/ en op https://www.activecampaign.com/privacy-policy
Active Campaign is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000000GnH6AAK.

15.6. Bovendien kan de aanbieder van de verzenddiensten deze gegevens volgens zijn eigen informatie in pseudonieme vorm, d.w.z. zonder toewijzing aan een gebruiker, gebruiken om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld voor technische optimalisatie van de verzending en de presentatie van de nieuwsbrief of voor statistische doeleinden, om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. De aanbieder van de verzendingsservice gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om ze zelf aan te schrijven of door te geven aan derden.

15.7. Registratiegegevens: Om u te abonneren op de nieuwsbrief is het voldoende om uw e-mailadres in te voeren.

15.8. Statistisch onderzoek en analyses - De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamde "web-beacon", d.w.z. een pixelgroot bestand dat bij het openen van de nieuwsbrief wordt opgehaald van de server van de postorderdienst. In het kader van deze retrieval wordt eerst technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, uw IP-adres en het tijdstip van retrieval. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de diensten op basis van technische gegevens of doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun opvraagpunten (die kunnen worden bepaald met behulp van het IP-adres) of toegangstijden. Statistische enquêtes omvatten ook het bepalen of nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en welke links worden aangeklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter niet de bedoeling van ons, noch van de aanbieder van de verzenddiensten, om individuele gebruikers te observeren. De evaluaties dienen ons veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud aan hen aan te passen of om verschillende inhoud te versturen volgens de belangen van onze gebruikers.

15.9. Het gebruik van de verlader, de uitvoering van statistische onderzoeken en analyses en de registratieprocedure zijn gebaseerd op onze legitieme belangen overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f, DSGVO. Wij zijn geïnteresseerd in het gebruik van een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem dat zowel onze zakelijke belangen als de verwachtingen van onze gebruikers dient.

15.10. Annulering/herroeping - U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk moment annuleren, d.w.z. uw toestemming herroepen. Tegelijkertijd stemt u in met de verzending door de verzendserviceprovider en vervallen de statistische analyses. Een afzonderlijke herroeping van de verzending door de verzenddienstverlener of de statistische evaluatie is helaas niet mogelijk. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link om de nieuwsbrief af te melden. Als gebruikers zich alleen hebben ingeschreven op de nieuwsbrief en hun abonnement hebben opgezegd, worden hun persoonlijke gegevens verwijderd.

16. Integratie van diensten en inhoud van derden

16.1. In het kader van ons onlineaanbod handelen wij op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons onlineaanbod in de zin van art. 6, lid 1, onder a), van het Duitse Burgerlijk Wetboek). DSGVO) inhoud of dienstenaanbiedingen van derden om hun inhoud en diensten te integreren, zoals video's of lettertypen (hierna uniform aangeduid als "inhoud"). Dit veronderstelt altijd dat de externe aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruiker waarnemen, omdat zij zonder het IP-adres niet in staat zouden zijn om de inhoud naar hun browser te sturen. Het IP-adres is daarom vereist voor de presentatie van deze inhoud. Wij streven ernaar om alleen die inhoud te gebruiken, waarvan de betreffende aanbieders het IP-adres alleen gebruiken voor de distributie van de inhoud. Derden kunnen ook gebruik maken van zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel "web beacons" genoemd) voor statistische of marketingdoeleinden. De "pixeltags" kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina's van deze website te evalueren. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijden en andere informatie over het gebruik van onze website, alsmede kan worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

16.2. De volgende presentatie geeft een overzicht van derde aanbieders en hun inhoud, samen met links naar hun privacyverklaringen, die meer informatie bevatten over de verwerking van gegevens en, in enkele gevallen die hier al genoemd zijn, mogelijke bezwaren (de zogenaamde opt-out):

kaarten van de "Google Maps"-service van de externe provider Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

Video's van het "YouTube"-platform van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.

Binnen ons online aanbod zijn functies van de Instagram-service geïntegreerd. Deze functies worden geleverd door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Als u ingelogd bent op uw Instagram account kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Instagram profiel door op de Instagram knop te klikken. Hierdoor kan Instagram het bezoek aan onze pagina's toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van deze pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of van het gebruik ervan door Instagram. Privacybeleid: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Externe code van het JavaScript-kader "jQuery", verstrekt door de externe leverancier jQuery Foundation, https://jquery.org.

Met SendGrid versturen wij geautomatiseerde service e-mails met SendGrid. Om de volledige service te krijgen

we sturen het e-mailadres dat we tijdens het afrekenen hebben opgegeven.

naar SendGrid. SendGrid is een dienst van SendGrid Inc. SendGrid is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield Abkomen. https://sendgrid.com/policies/privacy/privacy-shield-certification/

Meer informatie vindt u onder de volgende link:

https://sendgrid.com/policies/privacy/

Wij gebruiken dit op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. het belang in de analyse,

Optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, van de richtlijn.

aangestoken. f. DSGVO) om het succes van reclamecampagnes te meten Cookies van de volgende aanbieders:

Samenwerking met Microsoft

https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

17. Rechten van de gebruikers

17.1. De gebruiker heeft het recht om, op verzoek en kosteloos, informatie te verkrijgen over de persoonlijke gegevens die wij over hem of haar hebben opgeslagen.

17.2. Bovendien hebben gebruikers het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, de verwerking te beperken en hun persoonsgegevens te wissen, indien van toepassing, hun recht op gegevensportabiliteit uit te oefenen en, in het geval van het vermoeden van onwettige gegevensverwerking, een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

17.3. Gebruikers kunnen hun toestemming ook intrekken, in principe met werking voor de toekomst.

18. Verwijderen van gegevens

18.1. De door ons opgeslagen gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn bestemd en er geen wettelijke bewaarplicht bestaat. Voor zover de gegevens van de gebruiker niet worden gewist omdat ze voor andere, wettelijk toegestane doeleinden vereist zijn, is de verwerking ervan beperkt. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gebruikersgegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden opgeslagen.

18.2. Volgens de wettelijke voorschriften worden de documenten gedurende 6 jaar conform § 257 lid 1 HGB (handelsboeken, inventarissen, beginbalans, jaarrekening, commerciële brieven, boekhouding, etc.) en gedurende 10 jaar conform § 147 lid 1 AO (boeken, archieven, managementrapporten, boekhouding, commerciële en zakelijke brieven, fiscaal relevante documenten, etc.) bewaard.

19. recht van bezwaar

De gebruiker kan zich te allen tijde verzetten tegen de toekomstige verwerking van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Het bezwaar kan met name worden ingediend tegen verwerking voor rechtstreekse verkoop.

20. Wijzigingen in het privacybeleid

20.1. Wij behouden ons het recht voor om de verklaring inzake gegevensbescherming te wijzigen om deze aan te passen aan gewijzigde rechtssituaties of in het geval van wijzigingen in de dienstverlening of de gegevensverwerking. Dit geldt echter alleen voor aangiften inzake gegevensverwerking. Indien de gebruiker zijn toestemming nodig heeft of onderdelen van de verklaring inzake gegevensbescherming bepalingen van de contractuele relatie met de gebruikers bevatten, zullen de wijzigingen alleen met toestemming van de gebruikers worden aangebracht.

20.2. De gebruiker wordt verzocht zich regelmatig te informeren over de inhoud van de privacyverklaring.

Even wachten a.u.b....

{{var product.name}}

werd in uw winkelmandje gelegd

Verder winkelenWinkelwagen bekijken
Verder winkelen
Winkelwagen bekijken
  Loading...